Parkkonflikt i Åsedalen

Når industrien neste år flytter fra Åsedalen, ønsker Sandnes kommune et bredt parkområde langs Storåna. Grunneierne som planlegger et par hundre boliger, mener kommunen vingler.