• Byggeleder Jens Petter Holmsen bor på Tau og har selv våknet av tunnelarbeidet. Om noen uker forlater Ryfast fastlandet i Strand og dukker ned under sjøen. Da blir det mindre støy for de fastboende. FOTO: Pål Christensen

Ryfast er 3 kilometer på vei

Ryfylketunnelen i Ryfast har passert 3 kilometer. Det gjenstår dermed 11 kilometer før tunnelgjennomslag under palmeøya Sør-Hidle.