Nærbøbuar goe nok

Nærbøbuar kappast om å heidra kvarandre. Også Kongen heidra ein. Det skjedde på Jadarheim denne veka. Heile Nærbøs kulturelite stod i sentrum.