• Odd Arild Kvaløy var Sp fylkesordfører da jordverngrensene ble satt i Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren for 12 år siden. I flere tiår fram til sist høst var han en Rogalands mest profilerte arealpolitikere. Nå skal han hjelpe bøndene i Rogaland i kampen om matjorda. FOTO: Pål Christensen

Kvaløy skal hjelpe bøndene i kampen om matjorda

Tidligere Senterparti-topp og fylkesordfører Odd Arild Kvaløy (63) skal gjennom et nystartet konsulentforetak rådgi Rogaland Bondelag og lokale bondelag i areal— og jordvernsaker.