Ny danmarks- båt er på vei

Fjord Line har undertegnet kjøpekontrakt for ny danmarksbåt til 265millioner kroner. Neste uke drar representanter fra bergensrederiettil Australia for å hente hjem den nye danmarksbåten. Seilingstidentil Europa er beregnet til en måned. Flere verft, både i Norge ogutlandet, er med i konkurransen om å få oppgradere skipet for 112millioner kroner.