Tøft for skoler å styre selv

Stram kommuneøkonomi gjør at skolene i Gjesdal sliter. Nå frykter opplæringssjefen at det blir forskjeller mellom skolene.