- Rutinene er gode nok

Siden legionella-epidemien i Stavanger i fjor, har Steven Hjeltnes rengjort og kontrollert alle byens åpne kjøletårn minst hver 14. dag.