Skal sikre lekeplasser

Mange lekeplasser i Sandnes er utrygge. Kommunen skal i år bruke 1,25 millioner kroner på å rydde opp, men også privatpersoner har ansvar for sikkerheten.