- Ingen konsekvenser for Sønderland

Leder av Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, ser ingen grunn per i dag til at politimester Olav Sønderland skal gå av etter kritikken fra Sefo.