«Jeg kjører bare kamerater»

— Piratkjøringen har blomstret kraftig opp i Stavanger-området,mener overkonstabel Arne Gilje ved Stavanger politistasjon. Derforgår nå politiet til målrettede aksjoner mot piratdrosje-miljøet.