• FOTO: Lars Kristian Aalgaard

Tiltalte brast i gråt da datteren skulle vitne