• Her skal den nye videregående skolen på Bryne komme. Sannsynligvis vil den ikke hete Arnfinn Vigrestad videregående skole. FOTO: Anders Minge

Hva skal den nye Bryne-skolen hete?

Skal den nye storskolen på Bryne hete Arne Garborg vidaregåande skule?