-Ikke viktig at Viksveen blir identifisert

Det er ikke viktig om Stasi-vitner gjenkjenner spionsiktede Stein Viksveen i rettslige avhør, mener Viksveens forsvarer Atle Helljesen. Torsdagens vitne, som kan ha vært tidligere Stasi-oberst Manfred Elisath, mente å kunne identifisere Viksveen som Stasi-agenten ”Lanze” .