Nei til storkommune, ja til debatt

Fleirtalet i Suldal kommunestyre meiner at dei første fire åra er kommunen betre tent med interkommunalt samarbeid enn kommunesamanslåing.