Sette nasen sørover

47 kvinner og menn frå Trones eldresenter gjorde laurdag som trekkfuglane: Sette nasen sørover.