Mer til hjemmehjelp og skole

Randaberg kommune legger opp til 16,8 millioner kroner i overskudd neste år.