Ja til rødgrønn kulvert

— På Stangeland kan regjeringen vise hva de mente i Soria Moria-erklæringen med økt satsing på miljølokk som støytiltak. Utfordringen kommer fra naboer av firefelts motorvei.