Helsepersonell på skolebenken

SANDNES/SOLA: Mange helsearbeidere mangler nødvendig kunnskap om diabetes, mener Sandnes diabetesforening. I morgen setter foreningen rundt 190 fagfolk på skolebenken.