- Sjølvsagt Nærbøliste

Nærbølista er på offensiven. Nominasjons— prosessen er i startgropa, og liste skal det bli til neste års kommunevalg også, slår Terje Mjåtveit fast.