• FOTO: Tor Inge Jøssang

Kan bli færre ferjeturer på Jøsenfjorden

Hvis Jøsenfjord-sambandet får landets første hydrogen-elektrisk ferje, blir det lengre tid mellom avgangene.