Sandnes-rektor stengte sløydsal

Maskinar som bandsag og sirkelsag stod fritt og usikra i sløydsalen på Sandved skole. Det ville ikkje rektor Kaj Bøhnke leva med. Helsesjefen har nå pålagt skulen ei rekke tiltak.