Sønderland ber om gransking

— Har vi i ledelsen gjort oss skyld i grov uforstand i tjenesten, må det avdekkes, sier politimester Olav Sønderland.