Kvitsøy mot Rennesøy i gass-saken

Kvitsøy vil ikke ha naturgassledningen i sjøen mellom Kvitsøy og Rennesøy.