• Stavanger kommune bruker minst av storbyene på helse. FOTO: Lars Idar Waage

Stavanger bruker lite på helse

Små kommuner med kraftindustri bruker mest ressurser per innbygger på helsetjenester. Bokn, Suldal og Hjelmeland ligger høyest i Rogaland. Kun Time ligger lavere enn Stavanger som bruker minst av landets storbyer.