Oljelekkasje fra buss

Oljelekkasje fra en Connex-buss skapte trafikkproblemer i St. Olavskleiva og på Løkkeveien ved middagstider torsdag.