Langt igjen for psykisk helsevern

Rogaland fylke tjuvstarter på den landsomfattende opptrappingsplanen innen psykiatri. Før nyttår skal et mobilt team rettet mot rusmisbrukere med psykiske problemer være i virksomhet.