Bergrem er seksjonoverlege ved nyreseksjonen på Stavanger Universitetssjukehus og leder av Norsk Nyremedisinsk Forening.

- Foreningen har nylig sendt brev både til Helsedirektoratet og til sykehusdirektørene om den bekymringsfulle situasjonen. Det trengs en økt satsing nå, sier Bergrem.

Nyrer og hjerte
Flere enn før får nyresvikt. Nyere undersøkelser viser at det er en større sammenheng mellom nyreproblemer og hjerteproblemer enn man var klar over tidligere. Et økende antall folk med diabetes (sukkersyke) vil føre til økende nyreproblemer. Dessuten vil eldrebølgen også bety flere personer med nyresvikt.

- Rundt 4 prosent av befolkningen over 20 år har redusert nyrefunksjon. Mange går i årevis uten å være klar over at de har nyreproblemer, fordi de ikke kjenner noen smerter eller symptomer. Bare et fåtall av dem vil få så kraftig nyresvikt at de vil trenge en nyretransplantasjon eller måtte gå i dialyse, der blodet blir renset ved hjelp av en maskin flere ganger i uken. Men for oss er det viktig å rope varsku slik at folk kan få behandling før sykdommen blir svært alvorlig.

Det er først når nyresvikten er kommet langt at man merker den i form av svært hovne bein, sterk trøtthet, kvalme, kløe i huden. Nyretransplantasjon er en stor operasjon, og dialysebehandling er slitsomt og krevende. Derfor er det viktig å gjøre hva man kan for å unngå nyresvikt, sier Bergrem.

Blodtrykk og urin
- Hvordan sjekker man at nyrene er i orden når man ikke har noen symptomer?

- Få fastlegen til å undersøke at blodtrykket er greit og likeledes at man ikke har eggehvite (protein) i urinen, råder Bergrem.

Nyrene er kroppens rensestasjon der blodet blir filtrert og slik kvitter seg med avfallsstoffene fra cellenes virksomhet. Nyrene skiller ut salt, vann og avfallsstoffer og er viktig for væskebalansen i kroppen. Nyrene er også en viktig regulator av blodtrykket.

Tetter seg til
En del mennesker har arvelige anlegg for nyresvikt. Men en tredel av all nyresvikt skyldes at blodårene i nyrene tetter seg til på grunn av fettstoffer i blodet. Det er også sammenheng mellom diabetes og nyresvikt, og årsakene har ofte med livsstil å gjøre.

- Derfor gjelder det å følge de generelle helserådene: Kutt ut røyken, vær fysisk aktiv, pass på fettet i maten, pass på blodtrykket, sier Harald Bergrem, leder av nyreseksjonen ved Stavanger Universitetssjukehus.