Lever bedre uten mel og melk

Lokal studie: I går la lokale forskere fram den første studien i verden der autistiske barn prøver en melke- og melfri diett over ett helt år, samtidig som en kontrollgruppe lever med vanlig kosthold.

Barna som gikk på dietten gjorde store fremskritt, mens barna i kontrollgruppene, som fortsatte med vanlig kosthold, gjennomsnittlig hadde like sterke eller til og med sterkere symptomer enn da de startet. Startet på MadlavollSeniorforsker og dr. med Karl-L. Reichelt, var med på å starte forsøk med diett for autistiske barn ved Madlavoll skole i 1987. Han lanserte teorien om at opphopning av peptider i urinen har sammenheng med ulike psykiske lidelser, som autisme og AD/HD. I de to nye studiene som ble presentert i går, er Reichelts urinprøver helt sentrale. Ingen barn blir satt på diett uten at det er økning av peptider. «Mindre autistiske»20 barn fra hele Norge var med i studien av autister ledet av førsteamanuensis Ann-Mari Knivsberg ved Senter for leseforskning. De ti barna som gikk på diett i det året studien varte, hadde klart færre autistiske trekk da året var omme. Og flere av foreldrene til de ti andre barna, har nå valgt å sette sine barn på en tilsvarende diett, uten melk og vanlige melsorter. Barna er blitt testet på en rekke områder både før og etter studien, blant annet når det gjelder intelligens, språk og sosiale ferdigheter. - Oppmerksomhet og konsentrasjoner er mye bedre etter ett år med diett enn i kontrollgruppen, sier Knivsberg. Men det viser aller best når det gjelder sosiale og emosjonelle faktorer. Der er det en kjempeforbedring. Barna er mye lettere å etablere kontakt med. - Jeg tror diett kan hjelpe disse barna sammen med spesialpedagogikk. Vi kan ikke få psykisk utviklingshemmede barn til å bli normale med diett, men det kan føre til færre autistiske trekk, som gjør at de blir lettere å kommunisere med og har det bedre, sier hun. Følger AD/HD i fem årStine Fosse ved Madlavoll skole har testet kaseinfri (melkefri) diett på barn med AD/HD. Studien skal avsluttes i høst. Da har barna blitt fulgt i fem år. Så langt viser undersøkelsen at peptidnivået er lavere og adferden betydelig forbedret hos barna som går på diett. Kristine Fosse sier at en må være pinlig nøyaktig for at dietten skal ha effekt. Dessuten må en ikke bare ta bort melken, en må erstatte den med andre ting. Når dietten blir brutt, kommer adferdsmønsteret tilbake og barna blir urolige, hyperaktive, innesluttet og får problemer med å få venner. - En krembolle av feil type, så kan du få 14 dager med uro, sier Ann-Mari Knivsberg. ingeborg.marie.jensen@aftenbladet.no

Les også

Siste fra Helse

Siste nytt

Siste 100 saker