• Familien Rikstad er en av 129 heldige som de siste fem årene har fått selveierbolig gjennom Stavanger kommune. FOTO: Lars Idar Waage

De fattige subsidierer de rike

Det er boligpolitikkens fordelingslogikk at ubemidlede subsidierer rike hushaier. Hvorfor tør ikke våre folkevalgte gjøre noe med boligbeskatningen?