• Strippeklubben Money Talks gir Sandnes et dårlig omdømme, mener det politiske flertallet, som har avslått en søknad om skjenkebevilling. FOTO: Pål Christensen

Når omdømme overstyrer

Når godt omdømme blir det overordnede målet, etterlates lite rom for politisk konflikt.