• ”Du kan være uenig innad, men utad står du fjellstøtt på det vi er enige om", er en av standardene til rektor ved Haugerud skole. Illustrasjonsbilde. FOTO: Richardsen, Tor

Tausheten på lærerværelset

Selvfølgelig har leger og lærere ytringsfrihet. De må bare forstå at de ikke kan bruke den til å kritisere noe de har greie på.