• Skal norsk turisme utvikles til mer enn å gjelde overnatting og transport, til en næring som tilbyr lokale, kulturbaserte opplevelser, må staten målrettet satse på forskning om reiselivsutvikling. FOTO: Scanpix

Kunnskapstørst i turistnæringen

Turisme er verdens raskest voksende næring. Også i Norge satses det. Men reiselivsnæringen lider av manglende statlig satsing på forskning og kunnskap.