• Sidemålet må inn i norskfaget dei første åra på skulen, når evna til å læra språk er størst, ikkje så seint som på 8. og 9. trinn, meiner Vebjørn Sture. FOTO: Anders Minge

Gje norskfaget ein ny vår

Like viss som raudruss og blåklokker, kjem sidemålsdebatten kvar vår, like grå som året før. Kva om me denne gongen prøver å finna noko me kan vera einige om i den saka?