Yngre førstegangsvelgere?

16 år kan høres vel ungt ut for å kunne avgi stemme ved lokalvalg. Men forslaget fra barneombudet bør likevel ikke avfeies.

UNGT VALG: Mange unge mellom 16 og 18 har kvalifiserte meninger om hva som er viktig i et lokalsamfunn eller i en by. Det er dessuten en aldersgruppe som er storforbrukere av kommunale tjenester. Mange kommunestyrer forsøker å finne gode tilbud for å støtte opp om en positiv ungdomstid for sine. Da kan det være på sin plass å gi dem det gjelder en reell stemme.

STEMMERETTEN har krøpet nedover i aldersgruppene. Forslaget om 16 års grense ved lokalvalg bidrar til ytterligere å understreke forskjellen mellom riksvalg og kommunevalg. Det kan skape et større engasjement ved lokalvalgene, og bidra til økt politisk interesse blant unge, noe som er sårt savnet i dag.

Med stemmerett følger også valgbarhet. Det betyr at de politiske partiene vil nominere 16-åringer for å tekkes en ny velgergruppe. Det behøver heller ikke være noen ulempe.

Les også

Siste fra Leder