Enkelte land krever at passet er gyldig en periode etter utreise fra landet du har besøkt. Det er lurt å undersøke dette i god tid før du skal reise, for eksempel hos reisebyrået eller hos den aktuelle ambassaden. Du kan også søke informasjon på Utenriksdepartementets landsider.

Billett og pass må være utstedt i samme navn. Har du endret navn, og flybilletten er utstedt i ditt nye navn, kan du påregne problemer ved innsjekking.

Det er mulig å søke om norsk pass i utlandet hvis du er norsk statsborger. Ta kontakt med nærmeste norske utenriksstasjon i det landet der du bor eller oppholder deg i.

Gyldighet

Et pass er bare gyldig så lenge eieren kan kjennes igjen på bildet og så lenge passet er uforandret og uskadet. Pass til personer over 16 år er gyldig i 10 år. For barn mellom 0-5 år er passet gyldig i to år. Mellom 5-10 år er det tre års gyldighet og fra 10–16 år er det fem år.

Person under 18 år

Når en person under 18 år skal søke om pass, må minst én av foreldrene med foreldreansvar møte opp sammen med barnet. Forelderen må legitimere seg. Har begge foreldrene foreldreansvar, må begge samtykke i at barnet får utstedt pass og den som møter opp må ha med skriftlig samtykke og legitimasjon eller offentlig bekreftet kopi av legitimasjon fra den som ikke møter. Her finner du fullmaktsskjema.

Ta med passet på alle utenlandsreiser

Politiet anbefaler at du tar med pass på alle utenlandsreiser, også innenfor Schengen-området. Selv om norske borgere ikke er underlagt regulær passplikt ved grensepasseringer innen Schengen-området, forekommer det av og til kontroller av reisedokumenter og identifikasjonspapirer. Grensekontroll på indre Schengen-grenser kan bli innført på kort varsel, og det er kun pass som er gyldig som reise- og id-dokument utstedt av norske myndigheter og bekreftelse på norsk statsborgerskap. Fly- og fergeselskaper og hoteller krever også ofte pass ved innsjekking.

Huskeliste når du skal søke om pass

* Gyldig legitimasjon. Det gamle passet er tilstrekkelig hvis det er gyldig eller mindre enn tre måneder siden utløp

* Søker må ha norsk fødselsnummer

* Fullmakter/ samtykke hvis du skal søke om pass til barn

* Tidligere pass skal innleveres når det søkes om nytt

* Penger eller kort (ikke kredittkort) til betaling av passgebyr

* Passet koster kr 450 for personer over 16 år og kr 270 for barn under 16 år

* Passkontorene tar bilde, men barn under fem år og sterkt funksjonshemmede kan være vanskelig å få tatt tilfredsstillende bilde av. I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig å ta med eget bilde. Kriterier for passbilde finner du her.

Leveringstid for pass

På grunn av stor pågang ved passkontorene i sommersesongen, kan det ta lengre tid enn garantitiden på 10 arbeidsdager. Søk om pass i god tid, helst tre uker før du skal reise. Hvis du ikke har mottatt passet innen 10 arbeidsdager, må du melde fra til politiet slik at det kan bestilles nytt pass. Du kan i mellomtiden få gebyrfritt nødpass hvis du har behov for det, men nødpass kan ikke benyttes til USA.

Har du e-pass utstedt mellom 1999 og september 2005?

Norske pass utstedt fra og med 3. oktober 2005 (bortsett fra nødpass) inneholder biometri og kan leses elektronisk. Slike pass blir omtalt som e-pass. E-passene som ble utstedt mellom 1999 og september 2005 har en svakhet som gjør at personaliasiden i enkelte pass kan løsne eller brekke. Merker du at personaliasiden begynner å løsne får du byttet passet vederlagsfritt og får utstedt nytt pass for den gjenstående gyldighetstiden.

http://www.aftenbladet.no/nyheter/okonomi/Passet-ditt-kan-sprekke-2942905.html

Mister du et gyldig pass, må du snarest melde fra ved personlig fremmøte hos politiet for å forhindre eventuelt misbruk av passet. Hvis du trenger nytt pass raskt, kan du få utstedt nødpass. Et nødpass kan kun brukes ved en reise og koster det samme som et vanlig pass.

Les mer: https://www.politi.no/tjenester/pass/