Etter på ha fulgt pressekonferansen til Kristiansen fra statsrådssalen i Stortinget var Faremo reservert og tilbakeholden i sine uttalelser. Hun ville ikke gå inn i spørsmålet om tillit, heller ikke slå fast at all uklarhet og forvirring er ryddet av veien.

- Det er gitt god informasjon i dag. Det har vi etterlyst. Nå vil jeg ta meg noe tid til å sette med inn i redegjørelsen fra PST og gjøre mine egne vurderinger, sier justisministeren.

Hun legger til at det kan bli aktuelt å stille ytterligere spørsmål til PST, og forsikrer at Stortingets 22. juli-komité og den regjeringsnedsatte 22. juli-kommisjonen skal få belyst så mye som mulig.

Faremo ville ikke si hvor lang tid hun trenger på å gjøre seg sine egne vurderinger av det materialet Kristiansen har gjort tilgjengelig, ut over at det skal skje «så raskt som mulig».

Hun unnlot å svare på spørsmål om PST har vært for passiv i oppfølgingen av tips om Anders Behring Breivik og om Kristiansen og hennes etat klarte å holde hodet kaldt i de kaotiske dagene etter 22. juli.

- Jeg ønsker ikke å dele ut karakteristikker. Situasjonen var krevende, og det vil ta noen tid før vi har det hele bildet, sier Faremo. (©NTB)