• Flest får prikker i 60-sonen.

Flest får prikker på førerkortet i 60-sonen

Mer enn hver tredje prikk politiet har delt ut for brudd på trafikkreglene siden 2004 er tildelt sjåfører som gir for mye gass i 60-sonen. I snitt deles det ut drøyt 125.000 prikker i året.

Siden ordningen med prikkbelastning ble innført i 2004, har politiet gitt norske sjåfører 820.000 prikker fordelt på 570.000 saker, skriver Aftenposten.

Oppdatert statistikk viser at det er politiet på Romerike som er de ivrigste prikkbelasterne. Deres distrikt har gitt 72.041 prikker fordelt på 50.308 saker. Om dette skyldes at bilistene på Romerike er ekstra tunge på gassen eller om politiet der er spesielt årvåkne, vites ikke. De to politidistriktene i Finnmark deler ut færrest prikker.

Over 215.000 nordmenn har prikker i førerkortet, men rundt halvparten av dem har bare én. Den hyppigste årsaken til prikkbelastning er å kjøre 11-15 kilometer i timen over fartsgrensen i 60-soner. Denne overskridelsen ligger bak 34,6 prosent av tildelingene. 22,1 prosent gjelder bilister som har kjørt 16-20 km/t for fort i 70-soner. Disse to fartsgrensene er tydeligvis vanskelig for norske bilister å holde. Hele 96 prosent av alle prikker som deles ut for høy fart gjelder overskridelser av 60- og 70-grenser.Les også

Siste fra Norge

Siste nytt

Siste 100 saker