Fradrag til tannhelse, diabetes, bolig- og bilstøtte

Regjeringen vil avvikle skattefradraget for personer med store sykdomsutgifter, og vil heller bruke pengene på tannbehandling, diabetesarbeid, bilstøtte til funksjonshemmede barn og Husbankens tilskuddsordninger.

Nyheten om at regjeringen vil kutte ut særfradraget for store sykdomsutgifter ble lekket i god tid før budsjettet og skapte store protester blant ulike pasientorganisasjoner.

I regjeringens forslag til neste års statsbudsjett, forsvarer finansminister Sigbjørn Johnsen kuttet med at dagens offentlige helse- og omsorgstilbud har forandret seg betydelig siden særfradraget ble innført på 1930-tallet og at det er mer hensiktsmessig å bruke pengene på å styrke andre stønadsordninger.

Regjeringen foreslår å bruke de frigjort midlene til å styrke folketrygdens refusjonstakster til tannbehandling med 137 millioner kroner, Husbankens tilskuddsordning til etablering og tilpasning av bolig med 23 millioner kroner og folketrygdens bilstønadsordning for gruppe 2-biler, det vil si familier med funksjonshemmede barn, med 13,5 millioner kroner. I tillegg foreslås det at 2,5 millioner kroner av de frigjorte midlene går til Diabetesforbundets arbeid med motivasjonsgrupper og til arbeidet med å oppdage diabetes tidlig. (©NTB)

Les også

Siste fra Norge

Siste nytt

Siste 100 saker