Kan bli skatt på lottogevinster

Spilleglade nordmenn kan i fremtiden bli ilagt 28 prosent skatt på pengepremier fra Lotto og tipping.

OSLO: De norske skattereglene for pengepremier fra slike spill er til vurdering hos ESA, som er Eftas overvåkningsorgan for EØS-avtalen. Bakgrunnen for saken er at norske myndigheter forskjellsbehandler nordmenn som vinner i norske spill og nordmenn som vinner i utenlandske spill. Hvis en norsk spiller vinner en million i norsk lotto, slipper vedkommende å betale inntektsskatt av premien. Men dersom gevinsten er fra et pengespill i utlandet og lyder på mer enn 10.000 kroner, må vinneren betale 28 prosent skatt til den norske statskassen.

ESA har bedt norske myndigheter gjøre rede for denne forskjellsbehandlingen. Finansdepartementet sendte en fem sider lang redegjørelse i god tid før sommerferien, men har ennå ikke fått tilbakemelding fra overvåkningsorganet.

Tre muligheterHvis ESA konkluderer med at den norske forskjellsbehandlingen er uakseptabel, har norske myndigheter i realiteten tre muligheter. Den ene er å innføre skatt på premier fra norske spill slik at beskatningen av premier fra utenlandske spill kan videreføres. Den andre er å kutte ut beskatningen av premier fra utenlandske spill, slik at skattefritaket for premier fra norske spill kan videreføres. Den tredje er å la saken komme opp for EFTA-domstolen og kreve rett til å videreføre dagens forskjellsbehandling.

Finansdepartementet mener ikke at dagens norske regelverk strider mot EØS-reglene. I redegjørelsen til ESA påpeker departementet at flere land, blant andre Sverige, har regelverk som ligner det norske:

Svensk lovgivning gir skattefritak for nasjonale premier. Gevinster fra utenlandske lotterier ilegges inntektsskatt hvis de overstiger 100 svenske kroner, sier ekspedisjonssjef Thorbjørn Gjølstad i Finansdepartementets brev til ESA.

Det påpekes også at det i norske pengespill er regulert hvor mye av omsetningen som kan legges ut som premier til vinnerne, og at en stor del av spilleomsetningen tilfaller gode formål.

Premiene i norske penge-spill er på et moderat nivå sammenlignet med i flere andre land. Pengespill i utlandet kan operere med gevinster på inntil 95 prosent av det totale salget, og ikke ha andre formål enn å skape store premier og personlig fortjeneste til personen bak foretaket, sier Gjølstad.

Finanspolitisk talsmann Øystein Djupedal i Sosialistisk Venstreparti er fortørnet over at ESA legger seg borti saker som dette:

TullNå syns jeg ESA skal ta seg en lang ferie. Sånn tull som dette skulle organet holdt seg for godt til å blande seg borti. ESA har bygget et svært byråkrati som bare passer på Norge fordi de to andre landene organet skal overvåke er så små. Dermed legger overvåkningsorganet seg borti multeplukking på Finnmarksvidden og andre småsaker det ikke har noe med, sier Djupedal.

Den norske fastlegeordningen er et annet eksempel på saker som ESA har hatt fra Norge dette året. Djupedal mener ESA først og fremst får konsentrere seg om større saker, som for eksempel finske Sampos forsøk på å kjøpe Storebrand.

Den finanspolitiske talsmannen i partiet som ofte gjør seg til talsmann for at de rike skal betale mer skatt, slår for øvrig et slag for lottomillionærene.

Det dreier seg om så få personer at jeg syns de kan få pengene de vinner skattefritt. Hvis de norske skattereglene for pengepremier lider nederlag i ESA, syns jeg heller vi skal kutte ut beskatningen av pengepremier fra utenlandske pengespill enn å innføre skatt på premier fra norske, sier Djupedal.

Les også

Siste fra Norge

Siste nytt

Siste 100 saker