Moskeen blir ikke bare det foreløpig siste tilskudd til religiøst mangfold i Norge, det blir Nordens største moské, på en tomt øverst i Groruddalen tett opptil en av hovedinnfartsårene ut og inn av Oslo.

Praktbygget skal være sete for Norges 1.500 ahmadiyyaer, men får plass til ikke mindre enn 4.500 personer.

Den islamske reformvennlige menigheten Ahmadiyya Muslim Jama'at Norge er omstridt. Som kommentator Inger Anne Olsen i Aftenposten skriver dagen før åpningen:

«De kaller seg muslimer, og er sannsynligvis landets mest undertrykte muslimske menighet, og en av de minste. Ahmadiyya er like lite anerkjent blant muslimer som Jehovas vitner er blant kristne. Muslimer flest ser på ahmadiyya som kjettere, som ikke-muslimer».

Forargelsens moské

Fra før har byen tre bygninger som er oppført som moskeer. Med moskeen på Furuset blir det fire.

Baitun Nasr Moské var omstridt allerede da planene ble kjent. En stor moské ville bli dominerende i et «lite» bydelssamfunn, og gjøre en fra før innvandrertett bydel enda mindre «norsk». Bygget ble lokalt omtalt som «forargelsens moské».

Men den innvendingen har langt på vei forstummet. Alvorligere er det at menigheten ble utsatt for trusler og bygget utsatt for hærverk, blant annet i form av tagging, uten at noen ble stilt til ansvar.

Hele prosjektet ble motarbeidet av «rettroende» muslimer.

Når Baitun Nasr Moské åpner dørene fredag, vil det store flertall av Oslos rundt 45.000 registrerte muslimer - pluss et ukjent antall uregistrerte - ergre seg mer enn de fleste andre over at «kjetterne» blir omtalt som om de var muslimer.

Alle velkommen

Men ledelsen i Moskéen ga i fjor sommer overfor NTB uttrykk for at moskeen skulle være tilgjengelig for alle, også ikke-muslimer.

Og det blir bekreftet dagen før åpningen:

- Vi vil bidra til økt forståelse på tvers av religioner, og vi vil bidra til å redusere fordommer i samfunnet. Alle er velkomne hit for å be, også kristne. Vi har ikke lov til å hindre noen i å be. Vi vil jobbe for et fredelig samfunn, fred og kjærlighet for alle. Ikke hat mot noen, sier moskéns og Ahmaddiyya-menighetens talsmann Mahmod Ayaz til NTB.

Han bekrefter at menigheten har vært utsatt for trusler under byggeprosessen, men heldigvis uten at det har fått alvorlig oppfølging. Han er også veldig glad for at det etter en litt ruglete start, er et godt forhold mellom menigheten og lokalmiljøet.

Lang prosess

De første tanker om å reise et eget moskébygg for ahmaddiyya-menigheten ble lansert så tidlig som i 1994. Etter mye fram og tilbake startet byggingen i 1999. Etter ett år ble prosessen stoppet på grunn av dårlige grunnforhold på den tidligere fyllingen.

Det tok nesten ti år før byggeprosessen var i gang igjen. Den ble gjenopptatt i august 2008, og det markante bygget sto ferdig i fjor. Men menighetens tålmodighet ble satt på nye prøver - brukstillatelse ble ikke gitt før i år.

- Nå gleder vi oss. Våre medlemmer er veldig spente. Vi er veldig takknemlige overfor naboer og lokalmiljø. Endelig kan vi åpne, sier Mahmod Ayaz.

Ved åpningen ønsker ahmadiyya-menighetens nasjonale leder Zartasht Munir Ahmad Khan velkommen til Baitun Nasr Moské. Han vil også lede omvisningen i praktbygget, som er registrert for 4.500 mennesker. (©NTB)