Datatilsynet var nylig på tilsyn hos Høyre, Frp og SV for å undersøke om partiene slettet informasjon om gamle medlemmer. SV slettet etter tre år, noe Datatilsynet mener er vel lang tid

Aftenposten har kontaktet de øvrige partiene på Stortinget og fått bekreftet at også disse partiene lagrer informasjon om eksmedlemmer.

Organisasjonssjef Håvard Fossbakken i AP sier at partiet fram til nå ikke har slettet personer fra medlemsregisteret. Han opplyser at i de nye rutinene partiet nå innfører blir medlemmene som melder seg ut anonymisert for å sikre personvernet.

Han sier samtidig at partiet sletter informasjoner om alle personer som er aktivt utmeldt av partiet.

Tilsynsdirektør Helge Veum i Datatilsynet sier det er skuffende at ingen andre partier enn SV har hatt rutiner for sletting av informasjoner om tidligere medlemmer. Han mener sletting er en av de sentrale bestemmelsen personvernregelverket. (©NTB) (©NTB)