Stanghelle: - Klok beslutning

Aftenpostens politiske redaktør Harald Stanghelle mener riksadvokat Tor-Aksel Busch har truffet en klok beslutning.

- Riksadvokaten ber Gjenopptakelseskommisjonen om å lete fram faktagrunnlaget, så får påtalemyndigheten ta stilling til det som da kommer fram, om det stadfester de dramatiske påstandene, eller om de blir motbevist, sier Stanghelle til NTB.

Aftenposten-redaktøren er en av dem som kjenner Treholt-saken best her i landet, og ifølge Stanghelle er det neppe tilfeldig at Treholts advokat Harald Stabell ikke selv sendte en lignende anmodning til Gjenopptakelseskommisjonen.

- Det er en prosessuell tautrekking som foregår. Stabell vil gjerne at påtalemyndigheten selv skal innse at det er begått feil. Det vil i så fall være en klapp på skuldra til Arne Treholt, sier Stanghelle.

Han understreker at spiondommen mot Treholt ikke sto og falt med det såkalte pengebeviset. Selv uten dette beviset, ville han ha blitt dømt, tror Stanghelle.

- Han ville ikke gått ut av retten som frikjent. Arne Treholt er ingen forfulgt uskyldighet, men jeg er usikker på om dommen ville ha blitt på 20 års fengsel dersom det ikke kunne knyttes store pengebeløp til KGB, sier han.

Les også

Siste fra Norge

Siste nytt

Siste 100 saker