Det viser et flyfoto narvikavisen Fremover offentliggjorde fredag.

Tidligere har det vært meldt at stridsvognen sank i en myr som ikke var avmerket på Forsvarets kart.

Forsvaret ønsket fredag ikke å kommentere opplysningene. Presseoffiser Thom Knustad i Fellesoperativt hovedkvarter sier til NTB at Forsvaret ikke kan kommentere opplysninger som kommer fram i pressen om ulykken før Forsvarets egen granskingskommisjon er ferdig med sitt arbeid.

Forsvarets interne granskingskommisjonen ble satt på saken umiddelbart etter ulykken. Kommisjonen skal etter planen legge fram sin innstilling 1. april. I tillegg til Forsvarets interne gransking, etterforsker også politiet saken.

Granskingskommisjonens sluttrapport skal behandles av Fellesoperativt hovedkvarter, Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet før den helt eller delvis offentliggjøres.

Sikkerhetsbestemmelser

– Forsvarets granskingskommisjonen skal kartlegge hendelsesforløpet forut for ulykken og ulykkens årsak. Den skal også kartlegge hvilke sikkerhetsbestemmelser og instrukser som gjaldt for øvelsen og undersøke om eventuelle brudd på Forsvarets sikkerhetsbestemmelser og instrukser bidro til ulykken, sier Knustad til NTB.

I tillegg til å finne årsaken til ulykken er hensikten med granskingen også å finne ut om Forsvarets sikkerhetsbestemmelser og instrukser bør endres for å minske risiko under framtidige øvelser.

”Nesten ett mål stort”

Stridsvognen gikk ned i et 60 meter langt og 30 meter bredt vann – et areal tilsvarende grunnflaten på seks normale eneboliger, eller nesten ett mål. Vannet er avmerket på kartene, ifølge Fremover. De to soldatene var Kenneth Møller Nyen (21) fra Våler i Solør og Knut Christian Syse (21) fra Tønsberg.

Isen på vannet var om lag 50 centimeter tykk. Ifølge Hærens egne sikkerhetsregler skal tykkelsen på isen være over 1 meter før stridsvogner kan kjøre på islagte vann.

Det har også vært meldt at stridsvognen gled ukontrollert utfor kjøretraseen og ut på den usikre isen fordi «vinterbroddene» nylig var fjernet fra beltene. Foreløpige granskinger har vist at den 60 tonn tunge stridsvognen svingte 90 grader av veien, E 10, kjørte gjennom terrenget og ned mot vannet bare noen meter fra hovedveien, og der rygget vel 10 meter ut på isen før den sank.

Ifølge Forsvarets sikkerhetsbestemmelser skal kjøring over islagte vann beordres av avdelingssjef «eller den han bemyndiger».

GPS-målinger

Avisen Fremover skriver fredag at den har gjort nøyaktige målinger med GPS, som viser den nøyaktige posisjonen der stridsvognene gikk gjennom isen. Det aktuelle vannet der ulykken skjedde er ett av flere store og små vann som er avmerket på kartene under navnet Bergvatnan.

Ifølge avisen skal Forsvarets egne målinger forut for øvelsen Cold Response ha vist at det høyere enn 150 meter over havet i øvelsesområdet var svært lite tele i bakken. Vannet der stridsvognen sank ligger 180 meter over havet.