– Politiuniformen har opp igjennom historien symbolisert nøytralitet og tilhørighet til den norske stat. Den symboliserer verken religiøs eller politisk tilknytning, sier Johannessen.

Forbundslederen er uenig i at uniformen symboliserer kristne verdier, til tross for at norske politibetjenter bærer kors på både knapper og skilt.

– Jeg tror ikke folk oppfatter uniformen som spesielt religiøs.