Rusmisbrukere fra hele fylket reiser ukentlig til Danmark hvor leger behandler dem med metadon og Subutex. Det var den danske avisen «24timer» som i går skrev om forholdet.

Fastlege og overlege i Stavanger kommune, Torgeir Gilje Lid, sier til Aftenbladet at han er kjent med pasientturene.

- Legenes virksomhet er ulovlig. De tar medikamenter som metadon og Subutex inn i Norge, noe som er forbudt, sier han.

Ifølge 24 timer er minst seks leger organisert i gruppen som kaller seg «Hvite Seil». På ni måneder i 2006 har de skrevet ut metadon og Subutex tilsvarende et årsforbruk for 50 nordmenn. Narkomane betaler om lag 6000 kroner per måned for tjenesten.

ULOVLIG: Aftenbladet møtte for to uker siden en av legene i «Hvite Seil», dansk-norske Birger Schroll. Han er fratatt retten til å skrive ut metadon og Subutex både i Danmark og Norge, men organiserer fremdeles Danmarksturer for rusavhengige i Rogaland. Overfor Aftenbladet hevdet Schroll at «Hvite Seil» tilbyr narkomane i nød en behandlingen de nektes i Norge og i den legemiddelassisterte rehabiliteringen i Rogaland (LAR).

- Hvis jeg ikke hjelper dem, kan de dø av overdose. Norske myndigheter skyver problemet fra seg. Det er min plikt som lege å gripe inn, sier han.

Også danske myndigheter stempler virksomheten til Hvite Seil som ulovlig.

«Man har ikke lov til å reise til Danmark alene med det formål å få utlevert metadon», sier jurist Bodil Dejgaard til 24timer.

GODT ORGANISERT: Ifølge Torgeir Gilje Lid, er Schrolls virksomhet godt organisert.

- Disse turene er veldig problematiske. Ved å skrive ut ulovlig øker Hvite Seil tilfanget på det illegale markedet. Store mengder Subutex og metadon importeres og omsettes illegalt i Stavanger, sier han.

Torgeir Gilje Lid mener behandlingen Hvite Seil tilbyr er uforsvarlig, blant annet fordi de mister viktige deler av det totale behandlingstilbudet.

- De narkomane får kun medikamentene og risikerer å gå glipp av annen nødvendig behandling. De går også glipp av rehabiliteringstiltak fra sin kommune. Ingen har kontroll med hvilken behandling de faktisk får, avslutter Torgeir Gilje Lid.

elisabeth.risa@aftenbladet.no
knut.gjerseth.olsen@aftenbladet.no