Inge Steensland er død

En av Stavangers mest kjente shippinginvestorer, samfunnsbygger og motstandsmann under krigen, Inge Steensland er død, nær 87 år gammel.

Inge Steensland ville blitt 87 år gammel 26. november. Han har vært både megler, skipsreder og investor, og er dekorert for sin innsats under krigen.

Han innehar Krigskorset med sverd, som er Norges høyeste utmerkelse. Dette fikk han av Regjeringen i 1946.

Han ble uteksaminert fra Sjøkrigsskolen i 1946 som beste elev. I 2004 ble han tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv for sin sivile innsats etter krigen.

Les også: Linoleum og sjøstøvler berget flukten fra Norge

Shipping og eiendom

Inge Steensland har bygd opp en betydelig virksomhet innenfor shipping og eiendom, blant annet gjennom betydelige andeler i skipsrederiet Solvang samt eiendomsinvesteringer i Stavanger.

I Oslo har han siden femtitallet drevet sin egen skipsmeglervirksomhet. Siden tidlig på sekstitallet har han spesialisert seg på megling av gassfrakter. Milliardæren var aktiv i forretningslivet til det siste. Så seint som i desember 2007, i en alder av 84 år, stilte han seg bak investeringer på til sammen 3,7 milliarder kroner til ni nye gasstankere.

Steensland har holdt en lav medieprofil, og har gitt få intervjuer. I tilknytningen til milliardinvesteringene i 2007 der han utalte seg til Aftenbladet, ga han sitt første intervju på 20 år.


Krigshelt

Inge Steensland vil være kjent for mange som en av landets betydelige krigshelter. Han dro fra Stavanger i 1941 som 17-åring i fiskebåt til England for å melde seg til tjeneste i de norske styrkene i Storbritannia. Han kom med Kompani Linge og deltok i flere aksjoner mot tyskerne i Norge. Han deltok også under invasjonen i Normandie i 1944.

Steensland var nylig i media under overleveringen av en redningsskøyte i Petter C.G. Sundt-klassen som han har finansiert. Skøyten med navnet RS «Inge Steensland» ble døpt 30. april 2010.


Fikk slag

Han har også gitt navn til Inge Steenslands pris og til Inge Steensland Stiftelse. Stiftelsen har bidratt med flere millioner kroner til allmennyttige formål, ikke minst i Stavanger-området.

Steensland, som er enkemann, har en datter som jobber i meglerforetaket i Oslo og som er medeier i flere av selskapene. To barnebarn er også blitt medeiere i deler av virksomheten.

Inge Steenland ble rammet av slag og lagt inn på sykehus for kort tid siden. Inge Steensland hadde nå bestemt at dattersønnen skal overta ledelsen av forretningsvirksomheten.

Les også

Siste fra Lokalt

Relaterte bilder

Inge Steensland er død.

Siste nytt

Siste 100 saker