Avtalen er historisk for RKK på flere måter. Det er den største enkeltkontrakten stiftelsen og kompetansesenteret i Stavanger har halt i land noensinne.

– Det angolanske ministerium for administrasjon, sysselsetting og sosiale saker (Mapess) henvendte seg i juni 2006 til RKK (Rogaland Kurs og Kompetansesenter) med ønske om en dialog for framtidig samarbeid. Allerede på det tidspunktet ble det signert en intensjonsavtale om et mulig videre samarbeid, sier administrerende direktør Ole Imsland i RKK til Aftenbladet.

– Dette ble starten på et omfattende samarbeid. Det har nå munnet ut i denne kjempekontrakten. For oss i RKK er dette den største enkeltkontrakten vi har signert de 20 årene vi har eksistert, og solgt undervisningsopplegg til oljeindustrien, sier Imsland.

Samtaler i 3 år

Samarbeidet startet med intensjonsavtalen i august 2006. Etter det har det vært ført forhandlinger og møter på høyt nivå mellom partene. Disse har funnet sted vekselvis i Norge og Angola, sier Imsland.

–.«Olje for Utvikling»-programmet har bidratt finansielt til gjennomføring av studier. Vi fikk også i stand et offisielt besøk av viseministeren i Mapess i Stavanger i august 2006. Den norske ambassaden i Luanda og ambassadør Jon Vea fra Karmøy har fulgt prosessen, og det har vært gjennomført en rekke møter i Norge og i Angola underveis, røper Imsland.

Lokal kompetanseoppbygging

– Bakgrunnen for dialogen er Angolas ønske om å skape mer lokalt innhold i næringslivet generelt og oljesektoren spesielt. Myndighetene i det afrikanske landet har studert den norske modellen for hvordan vårt land i løpet av de siste 40 årene har utviklet egen kompetanse og teknologi innenfor oljevirksomheten, sier ambassadør Jon Vea til Aftenbladet på telefon fra ambassaden i Luanda.

– Angola er vårt viktigste samarbeidsland i Afrika, og landet kom opp med en anmodning om mulig norsk kompetanse til å bygge opp egen petroleumsvirksomhet via kompetanseoverføring. Det skjedde første gang for tre år siden. Norsk knowhow innen petroleumsvirksomhet, kompetanse innen fiskerier, vannkraftutbygging og ren energi og miljø står også høyt på dagsordenen. Det er dette RKK skal bidra med i Angola og for angolanerne. Vi snakker i realiteten om yrkesopplæring på flere fagområder.

Alt dette kan være med på å styrke Angola økonomisk og sosialt, men det vil også bidra i demokratiseringsprosessen i landet, sier ambassadør Jon Vea.– Myndighetene i Angola har også satt seg godt inn i de programmene vi har solgt til land som Kasakhstan, Turkmenistan og Vietnam, sier prosjektsjef Kjell Håvard Sævareid og økonomi og administrasjonssjef Silje Bolset i RKK til Aftenbladet.

En vesentlig hindring for å realisere målsettingen om angolansk styring av oljevirksomheten og andre sentrale deler av næringsutviklingen i landet er mangel på kvalifisert personell og egnede utdannelsesinstitusjoner.

–.En overordnet målsetting med prosjektet RKK tilbyr, er derfor å bidra til at Angola kan utdanne eget personell som i sin tur kan gå inn i de stillinger som næringslivet krever, sier Ole Imsland.

Spleiselag

Prosjektet løper fra dags dato og ut 2012. Den samlede finansiering på 11 millioner dollar er delfinansiert fra angolansk og norsk side. Etter det Aftenbladet erfarer går Norge inn med rundt 40 millioner kroner i prosjektet.

Viktigste resultater fra prosjektet vil, ifølge ambassadør Jon Vea være disse fem elementene:

*Utvikling av et nytt grunnkonsept for bærekraftige sentre for fag- og yrkesopplæring i Angola basert på eksisterende struktur for slik opplæring som drives av Inefop.

*Omfattende opplæring av ledere innen fagopplæring. Relevant Inefop-personell på sentralt og regionalt nivå vil bli inkludert sammen med ledere fra utvalgte yrkesopplæringssentra som driver innen den eksisterende Inefop-strukturen.

*Styrking og videreutvikling av fagopplæring når det gjelder ferdigheter, arbeidsmåter og sertifisering i henhold til internasjonale standarder.

*Utvikling av spesialisert opplæring innenfor petroleum og mekanisk industri ved tre utvalgte sentra.

*Utvikling av fjernundervisningssystem ved bruk av IKT ved utvalgte pilotsentra.

*Instruktøropplæringsprogrammer for nye og eksisterende fagopplæringssentra.