Oppstart for kjerneboring i Boknafjorden

Statens vegvesen startet mandag kjerneboring i Boknafjorden. Arbeidet skal avdekke kvaliteten på fjellet der Rogfast-traseen er planlagt å gå.

– Hensikten er å være best mulig forberedt når selve byggearbeidet settes i gang, sier ingeniørgeolog i Statens vegvesen Ragnhild Øvrevik.

– Det ble gjort en del lignende undersøkelser i 2006 – da Rogfast ble utredet. Disse resultatene ønsker vi nå å supplere.

Kvitsøy

Boringen settes først i gang på Sauholmen nord på Kvitsøy. Her skal det lages et 1000 meter langt hull nedover i fjellet, med vinkel på om lag 20 grader.

– Senere skal lignende undersøkelser etter planen gjennomføres på Krågøy – også det på Kvitsøy – og på holmen Alstein, vest for Tungenes, sier Øvrevik.

Seismikk

I tillegg til kjerneboringen skal det tas seismiske prøver langs hele traseen. Disse undersøkelsene gjøres fra båt, og kan beskrives som en form for avansert ekkolodd.

– Dersom prøvene på Krågøy blir vellykkede, kan det hende at vi slipper å utføre kjerneboring der, opplyser Øvrevik.

Optimalisert trasé

Gjennom de påbegynte undersøkelsene vil Statens vegvesen fastslå kvaliteten på fjellgrunnen der Rogfast-tunnelen planlegges bygd. Ifølge ingeniørgeolog Øvrevik finnes det rom for å legge om traseen dersom kvaliteten på fjellet skulle vise seg å være dårlig.

– Vi ønsker med dette å optimalisere traseen, og vi har mulighet til å flytte den litt enkelte steder hvis det skulle være nødvendig.

– Undersøkelsene er også sentrale for i størst mulig grad å kunne planlegge de økonomiske rammene i prosjektet, sier Øvrevik.

Verdens lengste

De seismiske prøvene skal etter skjema være ferdig i oktober, mens kjerneboringen vil fortsette videre utover høsten – og kanskje vinteren, avhengig av resultatene.

Når Rogfast står ferdig, vil den strekke seg over hele 25 kilometer. Dermed blir den verdens lengste undersjøiske tunnel. Selve byggingen vil tidligst starte i 2014, og den foreløpige kostnadsrammen er beregnet til om lag seks milliarder kroner.

– Men slik det ser ut nå, kan dette tallet fort stige litt, sier Ragnhild Øvrevik.

Les også

Siste fra Lokalt

Siste nytt

Siste 100 saker