• Navarsete åpnet godsterminalen

    Terminalen er blitt landets mest effektive, med en kapasitet som tilsvarer 50 000 trailere på veien.

    VIDEO: Reporter: Elisabeth Randulff | Foto: Jon Ingemundsen

  • FOTO: Erik Holsvik

Navarsete åpnet Ganddal godsterminal

Etter to års arbeid ble Ganddal godsterminal offisielt åpnet mandag.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete flagget av gårde det første godstoget fra Ganddal. Dermed er terminalen offisielt åpnet.

Byggingen av Ganddal godsterminal ble påbegynt i desember 2005, og terminalen sto ferdig ved årsskiftet.

Hele terminalområdet dekker 255 dekar som huser skifteområde med fem spor, tre lastespor og to lastegater på 600 meter og et større speditørområde.

Resultatet er en moderne terminal med moderne fasiliteter for driftsselskap og speditører.

Over til bane

Regjeringens mål er å flytte mest mulig av godstrafikken over til bane, sa Navarsete under åpningen.

– Planen er å ruste opp flere av de store godsterminalene, blant annet Alnabru. Dessuten øker vi kapasiteten i jernebanenettet ved å bygge flere krysnningsspor på hovedstrekningene. Dette gjelder ikke minst Sørlandsbanen, der Jernbaneverket har planer for to nye kryssingsspor på Nodeland og Ualand, sa Navarsete.

Viktig for lokaltrafikk

– Hva betyr det for Stavanger at Ganddal godsterminal nå er i drift?

– At godstoget nå snur på Ganddal og ikke i Stavanger, gir plass til flere persontog på dobbeltsporet. Slik kan flere rogalendinger bruker toget til og fra jobb og fritidssysler. Når dobbeltsporet står ferdig i slutten av 2009 vil staten ha investert godt over 2,6 milliarder kroner i Stavanger-området, sier Navarsete.

Les også

Siste fra Lokalt

Ganddal godsterminal

  • Ganddal godsterminal er landets nest største godsterminal. Kun Alnabru i Oslo er større.
  • Byggestart var desember 2005, og anlegget ble ferdig desember 2007.
  • Byggearbeidet koster 500 millioner kroner.
  • Terminalen er 255 dekar stor og er drevet av Terminaldrift AS.
  • Ganddal godsterminal skal håndtere 80 000 containere, noe som som betyr at 50 000 færre trailere frakter gods på E39.

Siste nytt

Siste 100 saker