• FOTO: Lars Idar Waage

Rosaruss:

Russelue og pyjamas

«Sjikkelakke sjikkelakke bom bom bai, rosarussen kommer i mai!»